„Perseidi“

„Perseidi“ su periodični časopis za meteore i mala tela (tačnije za ljude koji se zanimaju meteorima i malim telima Sunčevog sistema). „Perseide“ objavljuje Istraživačka stanica Petnica a priprema Petnička meteorska grupa.

Comments are closed.