Perseidi 2 (1995)Sadržaj

 • Da vidimo gde smo…
 • Elementarna fizička teorija meteora
 • Izvlačenje informacija sa fotografija
 • Analiza fotografije – kako to uraditi na jednostavniji način
 • Primer određivanja radijanta sa fotografija
 • VIdeo PosmatranjE meteoRA
 • Meteorski kalendar za 1996.
 • Nebo nad Belogradčikom i nebo nad Berlinom
 • Aktivnost Perseida u 1994.
 • Perseidi 1995
 • Leonidi 1995
 • Magnitude nekih poredbenih objekata
 • Direktno određivanje granične magnitude
 • Poligoni za određivanje granične madnitude
 • Spisak literature…
 • Nova imena, nove adrese…

Preuzmite kompletan broj: Perseidi95.pdf

Comments are closed.