Škola meteorske astronomije

ŠKOLA METEORSKE ASTRONOMIJE je deo obrazovnog programa Petničke meteorske grupe (PMG). Pokrenuta je 2010. godine nakon niza godina posmatranja meteora, u nameri da se meteorska astronomija predstavi u širem kontekstu i da se sistematično pokriju raznoliki problemi kojima se ona bavi.

Teme koje se standardno obrađuju na ovim školama su: osnovni pojmovi meteorske astronomije, poreklo meteoroida i veza sa malim telima Sunčevog sistema, meteorski rojevi, sporadični fon, tehnike posmatranja meteora (vizuelna, video, fotografska/CCD, radio/radarska i teleskopska posmatranja), obrada posmatračkih podataka, određivanje orbita meteora na osnovu video posmatranja, meteorska spektroskopija, fizika meteora, dinamika meteorskih rojeva, meteoritika i planetarna geologija, vizuelno opažanje meteora, ... Poseban segment škole usmeren je ka praktičnim vežbama i demonstracijama, posmatranjima i obradi rezultata.

Ove (2018-e) godine škola meteorske astronomije će biti organizovana od 14. do 23. juna. Prvi deo škole održaće se u Istraživačkoj stanici Petnica. Prijave su otvorene, a rok za prijavljivanje je 20. maj 2018.

Za detaljnije informacije pišite na adresu pmg@meteori.rs.

xIMG_1440a1234

Comments are closed.