Perseidi 3 (1997)Sadržaj

  • Umesto uvoda
  • Hronika '96.
  • Popravke brzine i radijanta meteora
  • Određivanje Keplerove orbite meteorske čestice
  • Meteorski kalendar za 1997/98. godinu
  • IMC '96, Apeldoorn
  • Na posmatranjima sa AKM-om
  • Posmatranja meteora u '96. godini
  • Određivanje magnitude meteora i granične magnitude
  • Adresar

Preuzmite kompletan broj: Perseidi 3 (1997).pdf

Comments are closed.