I ove godine pojačana aktivnost Drakonida

Drakonidi, meteorski roj čije je roditeljsko telo kometa 21P/Đakobini-Ciner, su i ove godine imali pojačanu aktivnost, pokazuju radarska i vizuelna posmatranja.

Slika ispod je kompozitna slika video-kamere Petničke meteorske grupe, sastavljena od snimaka načinjenih 8. 10. 2012. od 17.08 do 18.20 UT.

PMG kamera u Zemunu, kompozitna slika 8. 10. 2012. 17.08 - 18.20 UT

Radarska posmatranja iz Kanade (Canadian Meteor Orbit Radar – CMOR) su zabeležila maksimalnu aktivnost Drakonida 8. oktobra 2012. u 16.50 UT:

CMOR grafik

IMO je objavio preliminarni grafik aktivnosti Drakonida na osnovu vizuelnih posmatranja prema kome je eZHR iznosio oko 600, ali novi podaci još uvek pristižu:

IMO grafik

Počela aktivnost Perseida

Stigli su Perseidi, jedan od najpopularnijih meteorskih rojeva. Aktivni su od 17. jula do 24. avgusta, sa glavnim maksimumom 12. avgusta između 12.00 i 14.30 časova UT (14.00 – 16.30 SEV). Mada glavni maksimum neće biti vidljiv iz Srbije, Mesec koji je 3 dana posle posledje četvrtine omogućiće lep pogled na noćno nebo, a maksimum je širok, i traje od 7.00 do 19.30 UT 12. avgusta (odnosno od 9.00 do 21.30 SEV). Položaj radijanta može se videti na slici niže:

Drift radijanta Perseida

Petnička meteorska grupa će, po ustaljenom rasporedu, organizovati posmatranje Perseida sa Debelog brda.

IMO redovno ažurira izveštaj o aktivnosti Perseida:
Aktivnost Perseida