Škola meteorske astronomije 2015

Ove godine škola meteorske astronomije će biti organizovana od 20. do 26. juna u Istraživačkoj stanici Petnica. Prijave su otvorene, a rok za prijavljivanje je 21. maj. Više informacija možete naći na ovom linku.

ŠKOLA METEORSKE ASTRONOMIJE je deo obrazovnog programa Petničke meteorske grupe (PMG). Pokrenuta je 2010. godine nakon niza godina posmatranja meteora, u nameri da se meteorska astronomija predstavi u širem kontekstu i da se sistematično pokriju raznoliki problemi kojima se ona bavi.
Teme koje se standardno obrađuju na ovim školama su: osnovni pojmovi meteorske astronomije, poreklo meteoroida i veza sa malim telima Sunčevog sistema, meteorski rojevi, sporadični fon, tehnike posmatranja meteora (vizuelna, video, fotografska/CCD, radio/radarska i teleskopska posmatranja), obrada posmatračkih podataka, određivanje orbita meteora na osnovu video posmatranja, meteorska spektroskopija, fizika meteora, dinamika meteorskih rojeva, meteoritika, vizuelno opažanje meteora, ... Poseban segment škole usmeren je ka praktičnim vežbama i demonstracijama, posmatranjima i obradi rezultata.

Written by Dušan Pavlović

Bookmark the permalink.

Comments are closed.