Počela aktivnost Perseida

Stigli su Perseidi, jedan od najpopularnijih meteorskih rojeva. Aktivni su od 17. jula do 24. avgusta, sa glavnim maksimumom 12. avgusta između 12.00 i 14.30 časova UT (14.00 – 16.30 SEV). Mada glavni maksimum neće biti vidljiv iz Srbije, Mesec koji je 3 dana posle posledje četvrtine omogućiće lep pogled na noćno nebo, a maksimum je širok, i traje od 7.00 do 19.30 UT 12. avgusta (odnosno od 9.00 do 21.30 SEV). Položaj radijanta može se videti na slici niže:

Drift radijanta Perseida

Petnička meteorska grupa će, po ustaljenom rasporedu, organizovati posmatranje Perseida sa Debelog brda.

IMO redovno ažurira izveštaj o aktivnosti Perseida:
Aktivnost Perseida

Written by Vladimir Burgić

Bookmark the permalink.

Comments are closed.